Who is who

Team

Frau Guzikowska
XXXXXXXXXXXXXXX
Herr Maier
XXXXXXXXXXXXXXX
Frau Stachowiak
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX