Who is who

Team

Herr Barth
XXXXXXXXXXXXXXX
Herr Pawlak
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX